Living Ottoland - Leven met God 

Living Ottoland wil je op een  inspirerende, praktisch, goed toepasbare manier laten zien, leren en ervaren,  hoe je praktisch kunt leven met God elke dag, kunt genieten van Zijn Zegen en met Hem meewerken om Zijn Koninkrijk te bouwen en Zijn Zegen te delen. De principes van het koninkrijk van God zijn praktisch en brengen leven op elk gebied.  Gezondheid in lichaam en ziel, Gods stem verstaan en geleid worden door Zijn geest, voorspoedig-zijn in je relaties, je kinderen opvoeden tot integere mensen, voorziening, een doel en visie op elk gebied van je leven en van betekenis voor je omgeving.  

 Ik ben gekomen, opdat zij Leven hebben en dat in overvloed - Jezus (Joh.10:10)