Leven in de volle zegen

Leven in Gods volheid

Living Ottoland wil je op een  inspirerende, praktisch, goed toepasbare manier laten zien, leren en ervaren,  dat God goed is, je Hem kunt vertrouwen en leren hoe je Zijn beloften  kunt ervaren in je leven.  Met andere woorden; hoe je kunt genieten van Zijn Zegen en met Hem kunt meewerken om Zijn Koninkrijk te bouwen.

De principes van het koninkrijk van God zijn praktisch en brengen leven op elk gebied. Gezondheid in lichaam en ziel, Zijn stem verstaan en geleid worden door Zijn geest,  'voorspoedig-zijn' in je relaties, je kinderen opvoeden tot integere mensen, voorspoed, en een doel en visie op elk gebied van je leven en van betekenis voor je omgeving.
 Ik ben gekomen, opdat zij Leven hebben en dat in overvloed - Jezus (Joh.10:10)
Follow by Email
YouTube
Instagram