Wat geloven wij

Wij geloven dat de Bijbel goddelijk geïnspireerd is en het enige gezaghebbende en onfeilbare Woord van God is.

Wij geloven in één God, die eeuwig in drie personen bestaat: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Wij geloven in de goddelijkheid van onze Heer Jezus Christus, zijn wonderbaarlijke maagdelijke geboorte, zijn lichamelijke opstanding en zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader. Bovendien kijken we reikhalzend uit naar Zijn wederkomst , waar Hij Zijn kerk zal ontvangen en Zijn eeuwige koninkrijk zal vestigen.

We geloven dat bekering en geloof in het kostbare bloed van Christus de enige manier is om gereinigd te worden van zonde , en dat wedergeboorte door de Heilige Geest een absolute noodzaak is voor persoonlijke redding.

Wij geloven dat het verlossende werk van Christus aan het kruis niet alleen geestelijke redding biedt, maar ook fysieke genezing voor het menselijk lichaam als antwoord op gelovig gebed.

Wij geloven dat de doop met de Heilige Geest, zoals beschreven in Handelingen 2:4, met het bewijs van het spreken in tongen, als een gave beschikbaar is voor alle gelovigen die erom vragen en nodig is voor een heilig en overwinnend leven.

Wij erkennen de heiligende kracht van de Heilige Geest, wiens inwoning christenen in staat stelt een leven te leiden dat heilig is en God behaagt.

Wij geloven in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen, waarbij de geredde eeuwig leven wordt geschonken en de verlorenen worden overgeleverd aan de eeuwige verdoemenis.

Wij geloven in het belang van de waterdoop door onderdompeling in de naam van onze Heer Jezus Christus en de viering van het Heilig Avondmaal.

We moedigen gelovigen aan standvastig in hun geloof te blijven en te blijven wandelen door geloof in plaats van door aanschouwen, zoals geschreven staat in 2 Korintiërs 5:7. Wij geloven dat God in alles heeft voorzien dat Zijn volk nodig heeft om te slagen. Die voorziening is te vinden in Zijn Woord (2 Pet 1:4)

Follow by Email
YouTube
Instagram